Home

Hoofdmassage

Welkom bij Praktijk Jan Schimmel!

Pijn en moeite veranderen in levenslust.

Yager-therapie

Onverklaarbare angst, pijn, weerzin en blokkades hebben hun oorzaak vaak in het onbewuste. Ze worden opgeroepen als reactie op bepaalde prikkels.

Wanneer er iets gebeurd, je hele leven van nul tot nu, worden steeds nieuwe delen toegevoegd aan het onderbewustzijn van jouw geest. Daarin is vastgelegd wanneer, waar, en wat is gebeurd en de reactie daarop. Gebeurtenissen met een hoge emotionele lading hebben ook nu nog impact op je leven zonder dat je het bewust weet. Er wordt verband gelegd tussen de gebeurtenis en de reactie daarop. Het deel blijft steken in de tijd en omstandigheden die er waren toen het ontstond. Het blijft daarom ook reageren zoals het toen deed.

Bijvoorbeeld een kind dat is gebeten door een hond, waarbij een verband is gelegd tussen “hond” en “angst”. Zo kan angst voor honden zijn ontstaan. Toen was de angst functioneel: weg bij de hond om jezelf te beschermen. Nu is die angst niet reëel meer, maar is er nog wel.

Elke keer als er een hond in de buurt is kan zelfs als de persoon volwassen is die angst terugkomen. Je bent je niet bewust wat de oorzaak ervan is. Dit ligt vast in een deel van het onderbewustzijn. Dit deel is geconditioneerd (aangeleerd), maar kan worden gereconditioneerd (opnieuw worden onderwezen). Het deel leert dan om niet meer bang te zijn omdat het in het huidige leven niet meer nodig is. Dat is wat de Yager-therapie doet.

De Yager-therapie communiceert met een hogere intelligentie waarover elk mens beschikt. Om praktische redenen hebben we deze een naam gegeven: ‘Centrum’. Centrum is in staat om te communiceren met het bewustzijn en het onderbewustzijn. Zo kunnen taken worden uitgevoerd zoals het reconditioneren van delen in het onderbewustzijn die klachten veroorzaken. Als de oorzaak weg is verdwijnen ook de klachten.

Centrum hoort wat er gezegd wordt, maar kan alleen communiceren via de persoon zelf. De therapeut heeft de antwoorden nodig om de therapie uit te kunnen voeren. Daar is de actieve rol van de cliënt nodig. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een communicatiemedium bijvoorbeeld een denkbeeldig schrijfbord. De cliënt verbeeld zich in gedachten zo’n bord voor en centrum schrijft daarop. Het is belangrijk dat alleen deze antwoorden worden gecommuniceerd naar de therapeut en geen gedachten die er bij de cliënt zelf opkomen.

Om een klacht te behandelen is soms een sessie nodig, maar bestaat meestal uit meerdere sessies (gemiddeld 3,5).

Yager-therapie sessies geef ik telefonisch of via beeldbellen (whatsapp).


Lees Meer